Bedrijfs Blik
Image default
Zakelijke dienstverlening

Op weg naar een efficiënt en doeltreffend klanten- en projectbeheer

In een ambitieuze en toekomstgerichte onderneming staat een efficiënt en effectief klanten- en projectbeheer centraal.

De inzet van een krachtig CRM-systeem bied je de kans om klantgegevens goed op te slaan en makkelijk toegankelijk te maken. Op die manier slagen jouw (sales)collega’s erin om verkoopkansen in deals om te zetten en bestaande klanten oplossingen op maat aan te bieden. Zeker voor zakelijke dienstverleners is CRM een must.

Ook de uitrol van goed projectmanagement geeft de ontwikkeling van jouw business een fikse duw in de rug. Het slim opslaan van projecten is de beste garantie dat deze succesvol worden uitgevoerd.

Wat is CRM?

CRM staat voor Customer Relationship Management, ofwel een systeem waarmee bedrijven hun contacten met bestaande en nieuwe klanten beheren. Door zoveel mogelijk (relevante) klantinformatie en -geschiedenis op een gestructureerde manier te verzamelen en te beheren, verbeter je de communicatie met jouw klanten en stimuleer je de groei van jouw bedrijf.

De voordelen van een CRM-systeem

Het gebruik van een CRM-systeem verbetert de klantervaring. Hoe? Door alle nuttige info over klanten en prospects – gesprekken, aankopen, voorkeuren, klachten, documenten,… – in één toegankelijke databank te gieten. Op basis hiervan kunnen jouw medewerkers klanten op een gepersonaliseerde manier helpen.

Dankzij een CRM-systeem kun je niet alleen de klantervaring verbeteren, maar ook de klanttransactiewaarde verhogen via up- en cross-selling. Aan de hand van eerdere aankoop patronen en behoeften kun je immers gerichte marketingacties uitsturen.

Andere belangrijke voordelen van een CRM-aanpak zijn een grotere efficiëntie tussen medewerkers en afdelingen (met gestroomlijnde processen en informatiestromen), een optimaal renderende marketingmachine en een performante data-analyse en -rapportering. 

Projectmanagement in een notendop

Projectmanagement gaat over het efficiënt beheer van projecten. In het algemeen bestaat het uitvoeren van een project uit verschillende fases: voorbereiding, planning, uitvoering, afronding.

Toch moet je bij elk project kijken naar een passende manier van werken, wat voor een projectmanager een grote uitdaging is! Want zelfs doorwinterde projectmanagers hebben soms moeite om het volledige plaatje te zien. Elk nieuw project komt met eigen doelen en vereisten.

Bij ieder project heeft elk teamlid zijn of haar sterktes. Een goed projectmanager is niet bang om hulp te vragen als specifieke problemen te complex worden. Daarnaast is het zijn of haar taak om samenwerking maximaal te stimuleren, met vertrouwen en geloof in elk teamlid.

In elk geval heeft hij of zij de keuze uit verschillende projectmethodes. Voorbeelden hiervan zijn PRINCE2, CPM, Agile en Scrum. Elke methode heeft verschillende principes, thema’s en processen die de basis vormen van de projectmanagementmethode.

Hoe projectmanagement bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering

Door een duidelijk plan te schetsen met alle taken van een project, en daar vervolgens ‘owners’, deadlines en andere essentiële details aan toe te voegen, maak je een efficiënt proces van wat anders een chaotische en verspillende uitvoering zou zijn geweest. Op basis van projectmanagement krijg je een duidelijk idee van de reikwijdte en timing van het werk, en kun je potentiële conflicten opsporen nog voor je begonnen bent. Met wat vooruitdenken en plannen verspil je minder tijd en middelen.

Projectbeheer zorgt er ook voor dat elke medewerker in een organisatie zijn of haar rol kent, wat verwarring vermijdt. Dit verhoogt trouwens de doeltreffendheid en focus van een team.

Slimme software als essentiële tool

Bij een slagkrachtige sales- en marketingorganisatie hoort ook efficiënt projectmanagement. Het efficiënt aansturen van projecten zorgt immers voor de nodige ondersteuning van medewerkers in hun taken, met een duidelijke afbakening van rollen, taken en tijdschema’s.

Een efficiënt en doeltreffend klanten- en projectbeheer is enkel mogelijk via de inzet van slimme software en digitale oplossingen. Via geïntegreerde systemen koppel je verschillende toepassingen aan elkaar, waardoor medewerkers goed inzicht krijgen in een schat aan klanten- en projectinformatie en een overzicht bekomen van complexe projecten. Het resultaat: meer succesvol afgewerkte (sales)projecten, hogere omzet- en marge cijfers en extra tevreden medewerkers en klanten. 

CRM- en projectmanagementsoftwaretools ondersteunen jouw medewerkers in het klanten- en projectbeheer. In het ideale geval zijn deze softwarepakketten integraal onderdeel van het bedrijfssoftwaresysteem. Op die manier is informatie uit andere bedrijfsprocessen ook altijd voor iedereen in real-time beschikbaar. En wanneer die gegevens ook nog eens via een handige app te raadplegen zijn, dan heb je krachtige tools ter beschikking om jouw business een flinke duw in de rug te geven.

Wil je slim aan de slag gaan met CRM-software en projectmanagementsoftware? Met de softwareoplossingen van Exact kies je voor de meest gekozen tools in de markt! Meer zakelijk nieuws lezen? Kijk dan op www.123zaken.nl.