Bedrijfs Blik
Image default
Bouw en onderhoud

De revolutie in de bouwsector – Wat moet je weten?

De bouwsector is een sector die constant in beweging is. Met name het waarborgen van kwaliteit en veiligheid is een essentieel en terugkerend onderwerp. Om dit te kunnen blijven garanderen heeft de overheid nu de wkb doorgevoerd: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2024 en zal aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen. De wet richt zich op het verhogen van de bouwkwaliteit en het verminderen van het aantal ondermaatse aannemers, maar ook op het verbeteren van de huidige positie van de consument. Opdrachtgevers, aannemers, architecten, projectontwikkelaars en zelfs gemeenten zullen moeten anticiperen om aan deze wet te voldoen. Wil jij weten wat er voor jou gaat veranderen met de ingang van de Wkb? Lees dan even verder.”

Een verschuiving van de controle

De eerste belangrijke verandering als gevolg van de invoering van de Wkb is het feit dat de controle van de kwaliteit zal verschuiven naar een externe partij. De vergunningverlening zal niet langer worden uitgevoerd door de gemeente. In plaats daarvan zal een private kwaliteitsborger, zoals ZiN kwaliteitsborging, deze taak overnemen. Deze zal analyseren of het bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften. Wanneer het gebouw niet aan de voorschriften voldoet, mag de ingebruikname van het bouwwerk niet plaatsvinden en kan deze worden tegengehouden door de gemeente

Zo gaat de nieuwe kwaliteitsborging in zijn werk

De consument of opdrachtgever zal nu dus zelf de kwaliteitsborging moeten regelen middels een externe partij. Hiervoor moeten verschillende stappen worden genomen. Ten eerste moet er bepaald worden om welke gevolgklasse het gaat. Deze klasse hangt af van mogelijke gevolgen voor gebruikers na gebeurtenissen zoals brand of het instorten van een deel van het gebouw. Grote gevolgen, bijvoorbeeld in het geval van een groot flatgebouw, zorgen voor een hoge gevolgklasse. Daarna kiest de opdrachtgever een private kwaliteitsborger. Het bouwwerk moet vervolgens bij de gemeente aangemeld worden, waarna de gemeente alle instrumenten en de kwaliteitsborger zal toetsen. Vervolgens mag er gebouwd worden en wordt er toezicht gehouden. Wanneer het bouwwerk klaar is, wordt er een verklaring vrijgegeven, waarbij ook een consumentendossier en een dossier voor het bevoegd gezag worden opgemaakt. Daarna wordt het bouwwerk als gereed verklaard.

Een verandering in de aansprakelijkheid

Ook de aansprakelijkheid ligt bij de invoering van de Wkb anders. Na de invoering hiervan zal de aannemer aansprakelijk zijn voor eventuele afwijkingen aan het bouwwerk die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Hiervoor was de opdrachtgever aansprakelijk voor gebreken die na de oplevering werden ontdekt. De aannemer is echter niet aansprakelijk voor eventuele gebreken wanneer deze niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Een kleine, bijkomende nieuwe regeling is de 5%-regeling, waarbij 5% van de aanneemsom naar de notaris wordt overgemaakt, en pas aan de aannemer wordt overhandigd wanneer de bouw succesvol is afgerond. Zo wordt de consument beter beschermd tegen eventuele onkunde. In principe zijn de veranderingen dus niet erg groot, zolang je zorgvuldig en kwalitatief te werk gaat. Was jij al op de hoogte van deze ontwikkelingen?

https://bedrijfsblik.be/De-revolutie-in-de-bouwsector–Wat-moet-je-weten?/